Mrákotín 14.5.2005

„Vhodnou základnou pro manželství je oboustranné nepochopení.“ Oscar Wilde