Naše Avie (23. září 2005)

„Vhodnou základnou pro manželství je oboustranné nepochopení.“ Oscar Wilde