Trhová Kamenice - 23. května 2007

„Vhodnou základnou pro manželství je oboustranné nepochopení.“ Oscar Wilde