Poděčely - 15. června 2007 - motosraz

„Snažme se žít tak, aby naší smrti litoval i majitel pohřební služby.“ Mark Twain